Aktuálne informácieV tejto časti bude správca agendy VEGA za SAV poskytovať informácie o výsledkoch vstupného hodnotenia projektov, o prípadných zmenách v pláne činnosti VEGA, o zmenách základných dokumentov VEGA apod.

V časti Financované projekty VEGA zo SAV sú zverejnené výšky finančných príspevkov na projekty VEGA v roku 2017

Výzva na podávanie žiadostí o finančný príspevok na riešenie projektov VEGA pre pracovníkov SAV je zverejnená v časti Výzva na podávanie žiadostí - podávanie žiadostí na rok 2018 je uzatvorené

V časti základné dokumenty je zverejnený nový dodatok č. 6 k Pravidlám VEGA (týka sa záverečných oponentúr a podávania žiadosti o dotáciu/finančný príspevok), ktorý schválilo rozšírené Predsedníctvo VEGA 23. 4. 2015 a dodatok č. 7 k Pravidlám VEGA, schválený rozšíreným Predsedníctvom VEGA 5. apríla 2017 zameraným na publikačnú činnosť.

V časti Pokyny pre vedúcich projektov sú informácie k podávaniu formulárov Aktualizácia riešiteľského kolektívu, Financovanie projektu, Záverečná správa a termíny ich podávania.