Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Aktuálne informácieNová výzva VEGA so začiatkom riešenia v roku 2023

26.1.2022

V položke Výzva na podávanie projektov sme zverejnili znenie novej výzvy VEGA, ktorú schválilo Predsedníctvo SAV dňa 13.1.2022. Termín na podávanie žiadostí bude od 1.3.2022 do 29.4.2022. Pred otvorením výzvy zverejníme pokyny k podávanie žiadostí.

 

Zásady financovania projektov VEGA na SAV v roku 2022

26.01.2022

V položke Zásady financovania projektov VEGA na SAV sme zverejnili Zásady rozpisu finančných prostriedkov na projekty VEGA na SAV v roku 2022, ktoré boli  schválené Predsedníctvom SAV dňa 13. januára 2022. Tieto zásady sú podkladom pri výpočte finančného príspevku na riešenie projektu.

 

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022

02.12.2021

V položke Výsledky vstupného hodnotenia projektov sme zverejnili výsledky hodnotenia projektov so začiatkom riešenia v roku 2022.

 

Podávanie záverečných správ projektov končiacich 31.12.2021

04.10.2021

V položke Pokynoch pre vedúcich projektov sme zverejnili pokyny na vypracovanie záverečnej správy konciačich projektov v roku 2021. Termín na podanie záverečnej správy je 31.január 2022.

 

Vypracovanie finančnej správy bežiacich projektov

04.10.2021

V položke Pokynoch pre vedúcich projektov sme zverejnili pokyny na vypracovanie finančnej správy bežiacich projektov. Termín na podanie finančnej správy je 31.január 2022.

 

Zasadnutie Predsedníctva VEGA - 4. 8. 2021

05.08.2021

Dňa 4. augusta 2021 sa uskutočnilo 1. zasadnutie nového predsedníctva VEGA za prítomnosti podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Petra Samuelyho, DrSc. Predsedsednícvo schválilo záverečné hodnotenie projektov, ktoré skončili riešenie v roku 2020 (s predĺžením do 31.3.2021), ako aj vstupné hodnotenie (1. kolo) žiadostí na riešenie projektov so začiatkom v roku 2022.

 

Komisie VEGA v 8. funkčnom období na roky 2021-2025

28.04.2021

V položke Orgány VEGA  sme zverejnili zoznam členov komisií VEGA v 8. fuknčnom období na roky 2021-2025 menovaných k 1.4.2021. 

 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

05. 02 2020

V novej položke Často kladené otázky sme zverejnili otázky a odpovede týkajúce sa podávania, hodnotenia, riešenia a financovania projektov VEGA na SAV.