Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Aktuálne informáciePodávanie záverečných správ projektov končiacich 31.12.2021

04.10.2021

V položke Pokyne pre vedúcich projektov sme zverejnili pokyny na vypracovanie záverečnej správy konciačich projektov v roku 2021. Termín na podanie záverečnej správy je 31.január 2022.

 

Vypracovanie finančnej správy bežiacich projektov

04.10.2021

V položke Pokyne pre vedúcich projektov sme zverejnili pokyny na vypracovanie finančnej správy bežiacich projektov. Termín na podanie finančnej správy je 31.január 2022.

 

Zasadnutie Predsedníctva VEGA - 4. 8. 2021

05.08.2021

Dňa 4. augusta 2021 sa uskutočnilo 1. zasadnutie nového predsedníctva VEGA za prítomnosti podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Petra Samuelyho, DrSc. Predsedsednícvo schválilo záverečné hodnotenie projektov, ktoré skončili riešenie v roku 2020 (s predĺžením do 31.3.2021), ako aj vstupné hodnotenie (1. kolo) žiadostí na riešenie projektov so začiatkom v roku 2022.

 

Komisie VEGA v 8. funkčnom období na roky 2021-2025

28.04.2021

V položke Orgány VEGA  sme zverejnili zoznam členov komisií VEGA v 8. fuknčnom období na roky 2021-2025 menovaných k 1.4.2021. 

 

Financovanie projektov VEGA na SAV v roku 2021

13.04.2021

V položke Financované projekty VEGA zo SAV sme zverejnili rozpis finančných prostriedkov VEGA na SAV, ktoré schválilo Predsedníctvo SAV dňa 8. apríla 2021.

 

NOVÁ VÝZVA - VEGA 2022

31.03.2021

Od 1. apríla 2021 do 31. mája 2021 je možné na SAV podávať žiadosti o príspevok na riešenie projektov so začiatkom riešenia v roku 2022 prostredníctvom informačného systému e-VEGA.

Znenie novej výzvy je zverejnené v položke Výzva na podávanie žiadostí.

Pokyny na vypracovanie žiadosti sú zverejnené v položke Pokyny pre vedúcich projektov.

Pokyny sú k dispozícii aj na hlavnej stránke nápovedy systému e-VEGA v záložke Pokyny- žiadosť o grant.  Pomocníkom pri príprave projektu VEGA môžu byť aj Často kladené otázky uverejnené na našej webovej stránke, ako aj na hlavnej stránke nápovedy systému e-VEGA v záložke FAQ - často kladené otázky.

 

Zásady rozpisu finančých prostriedkov na projekty VEGA na SAV v roku 2021

25.01.2021

V položke Zásady financovanie projektov VEGA sme zverejnili Zásady rozpisu finančných prostriedkov na projekty VEGA na SAV v roku 2021, ktoré boli schválené Predsedníctvom SAV dňa 14 januára 2021.

 

Výsledky hodnotenia projektov vo  výzve VEGA 2021

30.11.2020

Na webovej stránke VEGA v položke menu Výsledky vstupného hodnotenia projektov VEGA boli zverejnené výsledky vstupného hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

05. 02 2020

V novej položke Často kladené otázky sme zverejnili otázky a odpovede týkajúce sa podávania, hodnotenia, riešenia a financovania projektov VEGA na SAV.