Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Aktuálne informácieZásady financovania projektov VEGA na SAV v roku 2023

23.01.2023

V položke Zásady financovania projektov VEGA na SAV sme zverejnili Zásady rozpisu finančných prostriedkov na projekty VEGA na SAV v roku 2023, ktoré schválilo Predsedníctvo SAV 12. januára 2023. Tieto zásady sú podkladom pri výpočte finančného príspevku na riešenie projektu.

 

Výzva na podávanie žiadostí o finančný príspevok na projekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2024 v SAV

23. 01. 2023

Znenie výzvy je zverejnené v položke menu Výzva na podávanie žiadostí. Termín na podanie žiadosti o finančný príspevok na projekty VEGA prostredníctvom informačného systému  e-VEGA  je od 1. marca do 28. apríla 2023 (do 14,00 h).

 

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2023

25.11.2022

V položke Výsledky vstupného hodnotenia projektov sme zverejnili výsledky hodnotenia projektov so začiatkom riešenia v roku 2023.

 

Plán činnosti VEGA na rok 2023

23.11.2022

Dňa 22.novembra 2022 predsedníctvo VEGA schválilo Plán činnosti VEGA na rok 2023, ktorý je zverejnený v položke Plány činnosti.

 

Pokyny k podaniu aktualizácie riešiteľského kolektívu na rok 2023

02.11.2022

V položke Pokyny pre vedúcich projektov sme zverejnili pokyny k podaniu aktualizácie riešiteľkého kolektívu (ARK) projektu na rok 2023. Termín na podanie ARK je najneskôr do 15. decembra 2022, do 14,00 h.

 

Pokyny k podaniu záverečnej správy projektu

03.10.2022

V položke Pokyny pre vedúcich projektov sme zverejnili pokyny na vypracovanie záverečnej správy za celé obdobie riešenia pre projekty VEGA, riešenie ktorých konči k 31.12.2022. Termín na podanie záverečnej správy je najneskôr do 25. januára 2023 do 14,00 h.

 

Pokyny k podaniu ročnej finančnej správy projektu 

03.10.2022

V položke Pokyny pre vedúcich projektov sme zverejnili pokyny k finančnej správe - vyplnenie formulára čerpania finanšného príspevku na riešenie bežiacich projektov VEGA za rok 2022. Termín na podanie finančnej správy bežiaceho projektu je najneskôr do 25. januára 2023 do 14,00 h.

 

Poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2022

12.04.2022

Predsedníctvo SAV dňa 7. apríla 2022 schválilo rozpis finančných prostriedkov na riešenie projektov VEGA na SAV na základe Zásad rozpisu finančných prostriedkov na projekty VEGA na SAV v roku 2022, ktoré boli schválené Predsedníctvom SAV dňa 13. januára 2022. Rozpis finančných prostriedkov poskynutých na jednotlivé projekty VEGA na rok 2022 je zverejnený v položke Financované projekty VEGA zo SAV. V položke Zásady financovania projektov VEGA na SAV sú zverejnené Záväzné podmienky čerpania poskynutých prostriedkov na riešenie projektu VEGA v roku 2022.

 

Výsledky hodnotenia projektov, ktoré ukončili riešenie v roku 2021 

25.03.2022

Predsedníctvo VEGA na zasadnutí dňa 23. marca 2022 schválilo záverečné hodnotenie projektov, ktoré skončili riešenie v roku 2021. Výsledky záverečného hodnotenia projektov sú riešiteľom sprístupnené v informačnom systéme e-VEGA. V zmysle Pravidiel VEGA každý vedúci projektu, ktorý úspešne ukončil riešenie projektu VEGA získa certifikát o ukončení riešenia. Certifikáty budú zaslané vedúcim projektov elektronicky.

 

 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

V  položke Často kladené otázky sme zverejnili otázky a odpovede týkajúce sa podávania, hodnotenia, riešenia a financovania projektov VEGA na SAV.