Základné dokumenty VEGATáto časť obsahuje dokumenty, ktorými sa riadi Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (ďalej len VEGA).
Ide o tieto dokumenty:

Štatút VEGA
Pravidlá VEGA a dodatky k pravidlám
Rokovacie poriadky orgánov VEGA
 

     - Pravidlá VEGA (úplné znenie)
  súbor: 20190108_163_subor.pdf | dátum pridania:2019-01-08 | veľkosť: 617 kB  

     - Štatút VEGA
  súbor: 20170302_232_subor.pdf | dátum pridania:2017-03-02 | veľkosť: 418 kB  

     - Zameranie komisií VEGA - príloha k Štatútu VEGA
  súbor: 20130704_60_subor.pdf | dátum pridania:2013-07-04 | veľkosť: 113 kB  

     - Dodatok č. 1 k Štatútu VEGA
  súbor: 20150605_178_subor.pdf | dátum pridania:2015-06-05 | veľkosť: 190 kB  

     - Dodatok č. 1 k Pravidlám VEGA
  súbor: 20130703_46_subor.pdf | dátum pridania:2013-07-03 | veľkosť: 163 kB  

     - Dodatok č. 2 k Pravidlám VEGA
  súbor: 20130703_47_subor.pdf | dátum pridania:2013-07-03 | veľkosť: 53 kB  

     - Dodatok č. 3 k Pravidlám VEGA
  súbor: 20130703_48_subor.pdf | dátum pridania:2013-07-03 | veľkosť: 194 kB  

     - Dodatok č. 4 k Pravidlám VEGA
  súbor: 20130703_49_subor.pdf | dátum pridania:2013-07-03 | veľkosť: 26 kB  

     - Dodatok č. 5 k Pravidlám VEGA
  súbor: 20170302_234_subor.pdf | dátum pridania:2017-03-02 | veľkosť: 138 kB  

     - Dodatok č.6 k Pravidlám VEGA
  súbor: 20150507_162_subor.pdf | dátum pridania:2015-05-07 | veľkosť: 188 kB  

     - Dodatok č. 7 k Pravidlám VEGA
  súbor: 20180507_144_subor.pdf | dátum pridania:2018-05-07 | veľkosť: 57 kB  

     - Rokovací poriadok rozšíreného Predsedníctva VEGA
  súbor: 20150507_161_subor.pdf | dátum pridania:2015-05-07 | veľkosť: 63 kB  

     - Dodatok č. 8 k Pravidlám VEGA
  súbor: 20180507_145_subor.pdf | dátum pridania:2018-05-07 | veľkosť: 55 kB  

     - Rokovací poriadok Predsedníctva VEGA
  súbor: 20150507_160_subor.pdf | dátum pridania:2015-05-07 | veľkosť: 62 kB  

     - Rokovací poriadok komisií VEGA
  súbor: 20150518_176_subor.pdf | dátum pridania:2015-05-18 | veľkosť: 63 kB  

     - Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku komisií VEGA
  súbor: 20150518_177_subor.pdf | dátum pridania:2015-05-18 | veľkosť: 86 kB