Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Financované projekty VEGA zo SAV   - Financované projekty VEGA z ústavov SAV v roku 2023
súbor: 20230417_15_subor.xls | dátum pridania:2013-08-01 | veľkosť: 679 kB  

   - Financované projekty VEGA z ústavov SAV v roku 2022
súbor: 20220512_240_subor.xlsx | dátum pridania:2022-04-11 | veľkosť: 122 kB  

   - Financované projekty VEGA z ústavov SAV v roku 2021
súbor: 20210414_218_subor.xls | dátum pridania:2021-04-14 | veľkosť: 373 kB  

   - Financované projekty VEGA z ústavov SAV v roku 2020
súbor: 20200519_14_subor.xlsx | dátum pridania:2013-08-01 | veľkosť: 121 kB  

   - Financované projekty VEGA z ústavov SAV v roku 2019
súbor: 20190513_177_subor.xls | dátum pridania:2019-05-13 | veľkosť: 329 kB  

   - Financované projekty VEGA z ústavov SAV v roku 2017
súbor: 20170427_238_subor.xls | dátum pridania:2017-04-27 | veľkosť: 328 kB  

   - Financované projekty VEGA z ústavov SAV v roku 2018
súbor: 20180412_142_subor.pdf | dátum pridania:2018-04-12 | veľkosť: 221 kB  

   - Financované projekty VEGA z ústavov SAV v roku 2016
súbor: 20160513_208_subor.pdf | dátum pridania:2016-05-13 | veľkosť: 448 kB  

   - Financované projekty VEGA z ústavov SAV v roku 2015
súbor: 20150515_163_subor.pdf | dátum pridania:2015-05-15 | veľkosť: 156 kB  

   - Financované projekty VEGA z ústavov SAV v roku 2014
súbor: 20140409_137_subor.pdf | dátum pridania:2014-04-09 | veľkosť: 181 kB  

   - Financované projekty VEGA z ústavov SAV v roku 2013
súbor: 20130801_71_subor.pdf | dátum pridania:2013-08-01 | veľkosť: 140 kB  

   - Financované projekty VEGA z ústavov SAV v roku 2012
súbor: 20130801_70_subor.pdf | dátum pridania:2013-08-01 | veľkosť: 1081 kB