Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Výročné správyVEGA každoročne spracováva správu o svojej činnosti za uplynulé obdobie. Správa sa predkladá ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi SAV.

V správe VEGA analyzuje dosiahnuté výsledky, vyjadruje sa k stavu zabezpečenia VEGA a predkladá návrhy na zlepšenie činnosti. 

   - Výročná správa za rok 2008
súbor: 20130802_72_subor.pdf | dátum pridania:2013-08-02 | veľkosť: 132 kB  

   - Výročná správa za rok 2009
súbor: 20130802_76_subor.pdf | dátum pridania:2013-08-02 | veľkosť: 172 kB  

   - Výročná správa za rok 2010
súbor: 20130802_77_subor.pdf | dátum pridania:2013-08-02 | veľkosť: 243 kB  

   - Výročná správa za rok 2011
súbor: 20130802_78_subor.pdf | dátum pridania:2013-08-02 | veľkosť: 662 kB  

   - Výročná správa za rok 2012
súbor: 20130802_79_subor.pdf | dátum pridania:2013-08-02 | veľkosť: 178 kB  

   - Výročná správa za rok 2013
súbor: 20140520_138_subor.pdf | dátum pridania:2014-05-20 | veľkosť: 371 kB  

   - Výročná správa za rok 2014
súbor: 20160819_219_subor.pdf | dátum pridania:2016-08-19 | veľkosť: 264 kB  

   - Výročná správa za rok 2015
súbor: 20170314_235_subor.pdf | dátum pridania:2017-03-14 | veľkosť: 263 kB  

   - Výročná správa za rok 2016
súbor: 20170502_239_subor.pdf | dátum pridania:2017-05-02 | veľkosť: 265 kB  

   - Výročná správa za rok 2017
súbor: 20180516_148_subor.pdf | dátum pridania:2018-05-16 | veľkosť: 219 kB  

   - Výročná správa za rok 2018
súbor: 20190425_170_subor.pdf | dátum pridania:2019-04-25 | veľkosť: 193 kB  

   - Výročná správa za rok 2019
súbor: 20200817_203_subor.pdf | dátum pridania:2020-08-17 | veľkosť: 1356 kB