Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Záverečná správaZáverečnú správu podáva vedúci projektu v určenom termíne príslušnému správcovi agendy VEGA prostredníctvom systému e-VEGA. V prípade, že komisia VEGA určí, že na príslušný projekt má vedúci projektu zorganizovať záverečnú oponentúru, tak vedúci projektu je povinný zorganizovať záverečnú oponentúru v zmysle pokynov na záverečnú oponentúru. Podľa dodatku č. 6 k Pravidlám VEGA už výška dotácie/finančného príspevku na projekt nie je určujúcim kritériom pre organizovanie záverečnej oponentúry .

Literatúra sa uvádza podľa vyhlášky 456/2012 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, vyýskumu a športu SR z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Komisie VEGA hodnotia predložené záverečné správy podľa kritérií, ktoré si spracovali jednotlivé komisie a schválilo ich rozšírené Predsedníctvo VEGA.

 

   - Vyhláška 456 / 2012 Z.z.
súbor: 20130815_94_subor.pdf | dátum pridania:2013-08-15 | veľkosť: 542 kB  

   - Metodický pokyn k Záverečnej správe za rok 2018
súbor: 20181119_151_subor.pdf | dátum pridania:2018-11-19 | veľkosť: 60 kB