Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Kontakt na správcov VEGA na SAVÚrad SAV
Odbor vedy a výskumu
Referát projektov VEGA
Štefánikova 49
814  38  Bratislava 1

 

 

Ing. Radomír Ledník

telefón +421 2 57510240; email: lednik@up.upsav.sk

Komisia VEGA 1 - pre matematické vedy, počítačové a informatické  vedy a fyzikálne vedy
Komisia VEGA 2 - pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské zdroje)
Komisia VEGA 5 - pre elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné
                               odbory informačných a komunikačných technológií
Komisia VEGA 6 - pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, dopravu a geodéziu)
                               a environmentálne inžinierstvo vrátane baníctva a vodohospodárskych vied
Komisia VEGA 7 - pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných
                               technológií a materiálové inžinierstvo

 

Ing. Bibiána Remiarová, PhD.

telefón +421 2 57510123; email:   remiarova@up.upsav.sk

Komisia VEGA 3 -  pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie
Komisia VEGA 4 -  pre biologické vedy
Komisia VEGA 8 -  pre pôdohospodárske, veterinárske a drevárske vedy
Komisia VEGA 9 -  pre lekárske vedy a farmaceutické vedy

 

Ing. Dana Zegerová

telefón +421 2 57510185; email: zegerova@up.upsav.sk  

Komisia VEGA 10 - pre historické vedy a vedy o spoločnosti (filozofia, sociológia, politológia, teológia)
Komisia VEGA 11 - pre vedy o človeku (psychológia, pedagogika, vedy o športe)
Komisia VEGA 12 - pre vedy o umení, estetike a jazykovede
Komisia VEGA 13 - pre ekonomické a právne vedy