Správca agendy VEGA za SAVZa SAV agendu VEGA vedú tajomníci jednotlivých komisií VEGA:

Ing. Radomír Ledník

telefón +421 (2) 57510240, email: lednik@up.upsav.sk

 • tajomník komisií: 
 • K VEGA č. 1 pre matematické vedy, počítačové a informatické  vedy a fyzikálne vedy 
 • K VEGA č. 2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské zdroje)
 • KVEGA č. 5 pre elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémya príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií
 • KVEGA č. 6 pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, dopravu a geodéziu) a environmentálne inžinierstvo vrátane baníctva a vodohospodárskych vied
 • Komisie VEGA č. 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií a materiálové inžinierstvo
Ing. Dana Zegerová

telefón +421 (2) 57510185, email: zegerova@up.upsav.sk  

 • Komisia VEGA č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti (filozofia, sociológia, politológia, teológia) 
 • Komisia VEGA č. 11 pre vedy o človeku (psychológia,pedagogika, vedy o športe) 
 • Komisia VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetike a jazykovede 
 • Komisia VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy
Ing. Ivan Zvara

telefón +421 (2) 57510175 email: zvara@up.upsav.sk

 • K VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie
 • Komisia VEGA č. 4 pre biologické vedy
 • Komisia VEGA č. 8 pre pôdohospodárske, veterinárske a drevárske vedy
 • Komisia VEGA č. 9 pre lekárske vedy a farmaceutické vedy

Adresa: Odbor vedy a výskumu

referát projektov VEGA

Úrad SAV

Štefánikova 49

814  38  Bratislava 1