Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Výsledky vstupného hodnotenia projektov VEGAVstupné hodnotenie projektov VEGA  - obsahuje štatistický prehľad o podaných žiadostiach o dotáciu/finančný príspevok a o priebehu hodnotiaceho procesu.

Nasleduje zoznam hodnotených projektov podľa komisií VEGA. Projekty sú za jednotlivé komisie zoradené podľa úspešnosti, (projekty zo SAV sú označené sivým pozadím). 

   - Výsledky hodnotenie projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021
súbor: 20201130_210_subor.xlsx | dátum pridania:2020-11-30 | veľkosť: 144 kB  

   - Výsledky hodnotenie projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020
súbor: 20191121_183_subor.xlsx | dátum pridania:2019-11-21 | veľkosť: 141 kB  

   - Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2019
súbor: 20181130_159_subor.pdf | dátum pridania:2018-11-30 | veľkosť: 1515 kB  

   - Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018
súbor: 20180208_138_subor.pdf | dátum pridania:2018-02-08 | veľkosť: 1681 kB  

   - Výsledy hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017
súbor: 20161118_223_subor.pdf | dátum pridania:2016-11-18 | veľkosť: 1570 kB