Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Výsledky vstupného hodnotenia projektov VEGAVstupné hodnotenie projektov VEGA. Súbor obsahuje štatistický prehľad o podaných žiadostiach o dotáciu/finančný príspevok do VEGA a o priebehu hodnotiaceho procesu. Nasleduje zoznam hodnotených projektov podľa komisií VEGA.

   - Hodnotenie projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017
súbor: 20161118_223_subor.pdf | dátum pridania:2016-11-18 | veľkosť: 1570 kB  

   - Hodnotenie projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018
súbor: 20180208_138_subor.pdf | dátum pridania:2018-02-08 | veľkosť: 1681 kB  

   - Výsledky vstupného hodnotenia projektov v roku 2019
súbor: 20181130_159_subor.pdf | dátum pridania:2018-11-30 | veľkosť: 1515 kB