Informácie o VEGA VEGA bola založená v roku 1995. Nižšie je stručne popísaná činnosť VEGA za uplynulé obdobie a tiež je uvedené zloženie jej orgánov, ktoré pracujú v tomto období.

 

   - História a súčasnosť
súbor: 20160623_210_subor.pdf | dátum pridania:2016-06-23 | veľkosť: 38 kB  

   - Zloženie rozšíreného Predsedníctva VEGA v 2. polovici 6. funkčného obdobia
súbor: 20140623_142_subor.pdf | dátum pridania:2014-06-23 | veľkosť: 37 kB  

   - Zloženie komisii VEGA v 2. polovici 6. funkčného obdobia
súbor: 20150515_165_subor.pdf | dátum pridania:2015-05-15 | veľkosť: 157 kB  

   - Zloženie Predsedníctva VEGA v 2. polovici 6. funkčného obdobia
súbor: 20140623_141_subor.doc | dátum pridania:2014-06-23 | veľkosť: 68 kB  

   - Zloženie orgánov VEGA v 7. funkčnom období
súbor: 20160719_215_subor.pdf | dátum pridania:2016-07-19 | veľkosť: 31 kB  

   - Zloženie komisií VEGA v 7. funkčnom období
súbor: 20160719_214_subor.pdf | dátum pridania:2016-07-19 | veľkosť: 92 kB