Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Vedecká grantová agentúra MŠVVaM SR a SAV (VEGA)Vedecká grantová agentúra Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (ďalej len "VEGA") je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a mládeže SR a predsedovi SAV výšku dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančnýchprostriedkov.