Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future


   - Štatút VEGA (úplné znenie)
súbor: 20230110_68_subor.pdf | dátum pridania:2017-03-02 | veľkosť: 293 kB  

   - Pravidlá VEGA (úplné znenie)
súbor: 20220202_163_subor.pdf | dátum pridania:2019-01-08 | veľkosť: 505 kB  

   - Zameranie komisií VEGA - príloha k Štatútu VEGA
súbor: 20230316_10_subor.pdf | dátum pridania:2013-07-04 | veľkosť: 289 kB  

   - Dodatok č. 1 k Štatútu VEGA
súbor: 20150605_178_subor.pdf | dátum pridania:2015-06-05 | veľkosť: 190 kB  

   - Dodatok č. 2 k Štatútu VEGA
súbor: 20230109_245_subor.pdf | dátum pridania:2023-01-09 | veľkosť: 192 kB  

   - Dodatok č. 1 k Pravidlám VEGA
súbor: 20130703_46_subor.pdf | dátum pridania:2013-07-03 | veľkosť: 163 kB  

   - Dodatok č. 2 k Pravidlám VEGA
súbor: 20130703_47_subor.pdf | dátum pridania:2013-07-03 | veľkosť: 53 kB  

   - Dodatok č. 3 k Pravidlám VEGA
súbor: 20130703_48_subor.pdf | dátum pridania:2013-07-03 | veľkosť: 194 kB  

   - Dodatok č. 4 k Pravidlám VEGA
súbor: 20130703_49_subor.pdf | dátum pridania:2013-07-03 | veľkosť: 26 kB  

   - Dodatok č. 5 k Pravidlám VEGA
súbor: 20170302_234_subor.pdf | dátum pridania:2017-03-02 | veľkosť: 138 kB  

   - Dodatok č.6 k Pravidlám VEGA
súbor: 20150507_162_subor.pdf | dátum pridania:2015-05-07 | veľkosť: 188 kB  

   - Dodatok č. 7 k Pravidlám VEGA
súbor: 20180507_144_subor.pdf | dátum pridania:2018-05-07 | veľkosť: 57 kB  

   - Dodatok č. 8 k Pravidlám VEGA
súbor: 20180507_145_subor.pdf | dátum pridania:2018-05-07 | veľkosť: 55 kB  

   - Dodatok č. 9 k Pravidlám VEGA
súbor: 20210623_221_subor.pdf | dátum pridania:2021-06-23 | veľkosť: 128 kB  

   - Dodatok č. 10 k Pravidlám VEGA
súbor: 20210623_222_subor.pdf | dátum pridania:2021-06-23 | veľkosť: 125 kB  

   - Dodatok č. 11 k Pravidlám VEGA
súbor: 20210623_223_subor.pdf | dátum pridania:2021-06-23 | veľkosť: 145 kB  

   - Dodatok č.12 k Pravidlám VEGA
súbor: 20220202_236_subor.pdf | dátum pridania:2022-02-02 | veľkosť: 202 kB  

   - Rokovací poriadok komisií VEGA
súbor: 20150518_176_subor.pdf | dátum pridania:2015-05-18 | veľkosť: 63 kB  

   - Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku komisií VEGA
súbor: 20150518_177_subor.pdf | dátum pridania:2015-05-18 | veľkosť: 86 kB  

   - Rokovací poriadok Predsedníctva VEGA
súbor: 20150507_160_subor.pdf | dátum pridania:2015-05-07 | veľkosť: 62 kB  

   - Rokovací poriadok rozšíreného Predsedníctva VEGA
súbor: 20150507_161_subor.pdf | dátum pridania:2015-05-07 | veľkosť: 63 kB  

   - Volebný poriadok orgánov VEGA
súbor: 20190625_179_subor.pdf | dátum pridania:2019-06-25 | veľkosť: 1237 kB