Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Výsledky riešenia úspešných projektovV tejto časti sú publikované dosiahnuté výsledky z úspešne ukončených riešeniach projektov VEGA v rezorte školstva a v Slovenskej akadémii vied, tak ako ich prezentovali vedúci projektov v záverečných správach. Anotácie výsledkov sú prevzaté zo záverečných správ predložených vedúcimi projektov. Ani jedna anotácia nebola upravovaná správcom agendy VEGA. Súčasťou prehľadu je aj zoznam literatúry, v ktorej boli výsledky publikované.

Vyhľadávanie výsledkov, publikačnej činnosti umožňuje nové softvérové usporiadanie, ktoré využíva údaje zo záverečných správ. Spôsob vykazovania údajov v záverečných správach sa v priebehu rokov menil. Významné výsledky vyberajú komisie VEGA.


Popis možností vyhľadávania v systéme:
  1. Vyhľadávanie podľa roku ukončenia riešenia projektu
  2. V príslušnom roku je možné vyhľadávať všetky projekty alebo zaškrtnutím možnosti "Vybrať významné výsledky" len významné výsledky
  3. Výber projektov podľa rezortu (MŠVVaM SR, SAV alebo oba rezorty)
  4. Výber podľa komisií VEGA
  5. Výber podľa organizácie vedúcich projektov
  6. Podľa vedúceho projektu (je možné vyhľadávať podľa vedúceho projektu aj bez udania roku)
  7. Podľa kľúčových slov
  8. Pri vyhľadávaní názvu projektu, vedúceho projektu alebo podľa kľúčových slov je možné zadať aj len časť hľadaného slova
Kliknutím na odkaz "Pokračovať" sa spustí vyhľadávanie literatúry.

Pokračovať