Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Pokyny pre vedúcich projektov   - Pokyny na podanie žiadosti o finančný príspevok na riešenie projektu vo výzve VEGA 2025
súbor: 20240517_237_subor.pdf | dátum pridania:2022-03-01 | veľkosť: 207 kB  

   - Aktualizácia riešiteľských kolektívov na rok 2024
súbor: 20231114_231_subor.pdf | dátum pridania:2021-11-12 | veľkosť: 210 kB  

   - Pokyny k podaniu záverečnej správy pre projekty končiace v roku 2023
súbor: 20231114_228_subor.pdf | dátum pridania:2021-10-04 | veľkosť: 618 kB  

   - Pokyny k vyplneniu finančnej správy pre bežiace projekty
súbor: 20231114_229_subor.pdf | dátum pridania:2021-10-04 | veľkosť: 329 kB  

   - Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (vyhláška platná od 1.2.2022)
súbor: 20220308_238_subor.pdf | dátum pridania:2022-03-08 | veľkosť: 678 kB  

   - Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (vyhláška platná do 31.1.2022)
súbor: 20181119_156_subor.pdf | dátum pridania:2018-11-19 | veľkosť: 542 kB  

   - Dodatok č.1 k Smernici SAV č.303/A/2015 o evidencii publikačnej činnosti organizácií SAV (dodatok účinný od 1.1.2022)
súbor: 20220422_242_subor.pdf | dátum pridania:2022-04-22 | veľkosť: 719 kB  

   - Smernica SAV č.303/A/2015 o evidencii publikačnej činnosti organizácií SAV
súbor: 20220422_243_subor.pdf | dátum pridania:2022-04-22 | veľkosť: 458 kB