Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Kontakt na správcov VEGA na SAVÚrad SAV
Odbor vedy a výskumu
Referát projektov VEGA
Štefánikova 49
814  38  Bratislava

Tajomníci pre komisie VEGA za SAV:

Mgr. Katarína Furdíková, PhD.

   telefón +421 2 57510193; email: furdikova(at)up.upsav.sk

   Komisia VEGA 2 - pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské zdroje)
   Interdisciplinárne projekty

    

   Ing. Radomír Ledník

   telefón +421 2 57510240; email: lednik(at)up.upsav.sk

   Komisia VEGA 1 - pre matematické vedy, počítačové a informatické  vedy a fyzikálne vedy
   Komisia VEGA 5 - pre elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné
                                  odbory informačných a komunikačných technológií
   Komisia VEGA 6 - pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, dopravu a geodéziu)
                                  a environmentálne inžinierstvo vrátane baníctva a vodohospodárskych vied
   Komisia VEGA 7 - pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných
                                  technológií a materiálové inžinierstvo

    

   Ing. Bibiána Remiarová, PhD.

   telefón +421 2 57510123; email:   remiarova(at)up.upsav.sk

   Komisia VEGA 3 -  pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie
   Komisia VEGA 4 -  pre biologické vedy
   Komisia VEGA 8 -  pre pôdohospodárske, veterinárske a drevárske vedy
   Komisia VEGA 9 -  pre lekárske vedy a farmaceutické vedy

    

   Ing. Dana Zegerová

   telefón +421 2 57510185; email: zegerova(at)up.upsav.sk  

   Komisia VEGA 10 - pre historické vedy a vedy o spoločnosti (filozofia, sociológia, politológia, teológia)
   Komisia VEGA 11 - pre vedy o človeku (psychológia, pedagogika, vedy o športe)
   Komisia VEGA 12 - pre vedy o umení, estetike a jazykovede
   Komisia VEGA 13 - pre ekonomické a právne vedy