Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future


   - Záväzné podmienky čerpania poskytnutých finančných prostriedkov na projekty VEGA v roku 2024
súbor: 20240417_241_subor.pdf | dátum pridania:2022-04-12 | veľkosť: 454 kB  

   - Zásady prideľovania finančných prostriedkov na projekty VEGA v roku 2024
súbor: 20240216_248_subor.pdf | dátum pridania:2024-02-16 | veľkosť: 317 kB  

   - Pravidlá pri overovaní personálnej kapacity a účasti riešiteľov v projekte
súbor: 20211214_180_subor.pdf | dátum pridania:2019-11-14 | veľkosť: 252 kB