Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future


   - Kritériá vstupného hodnotenia v KVEGA č. 1
súbor: 20180130_123_subor.pdf | dátum pridania:2018-01-30 | veľkosť: 164 kB  

   - Kritériá vstupného hodnotenia v KVEGA č. 2
súbor: 20180130_124_subor.pdf | dátum pridania:2018-01-30 | veľkosť: 180 kB  

   - Kritériá vstupného hodnotenia v KVEGA č. 3
súbor: 20180130_125_subor.pdf | dátum pridania:2018-01-30 | veľkosť: 222 kB  

   - Kritériá vstupného hodnotenia v KVEGA č. 4
súbor: 20190426_172_subor.pdf | dátum pridania:2019-04-26 | veľkosť: 183 kB  

   - Kritéria vstupného hodnotenia v K VEGA č. 5
súbor: 20200422_173_subor.pdf | dátum pridania:2019-04-26 | veľkosť: 28 kB  

   - Kritériá vstupného hodnotenia v KVEGA č. 6
súbor: 20230921_129_subor.pdf | dátum pridania:2018-01-30 | veľkosť: 242 kB  

   - Kritériá vstupného hodnotenia v KVEGA č. 7
súbor: 20230921_130_subor.pdf | dátum pridania:2018-01-30 | veľkosť: 197 kB  

   - Kritériá vstupného hodnotenia v KVEGA č. 8
súbor: 20180130_131_subor.pdf | dátum pridania:2018-01-30 | veľkosť: 108 kB  

   - Kritériá vstupného hodnotenia v KVEGA č. 9
súbor: 20180130_132_subor.pdf | dátum pridania:2018-01-30 | veľkosť: 184 kB  

   - Kritériá vstupného hodnotenia v KVEGA č. 10
súbor: 20180130_133_subor.pdf | dátum pridania:2018-01-30 | veľkosť: 196 kB  

   - Kritériá vstupného hodnotenia v KVEGA č. 11
súbor: 20180130_134_subor.pdf | dátum pridania:2018-01-30 | veľkosť: 282 kB  

   - Kritériá vstupného hodnotenia v KVEGA č. 12
súbor: 20180130_135_subor.pdf | dátum pridania:2018-01-30 | veľkosť: 195 kB  

   - Kritériá vstupného hodnotenia v KVEGA č. 13
súbor: 20220204_136_subor.pdf | dátum pridania:2018-01-30 | veľkosť: 187 kB